სსიპ გარემოს ეროვნულ სააგენტოში შპს „ფერის“ მიერ წარმოდგენილი ახმეტის მუნიციპალიტეტში, მდ. სამყურისწყალზე 27 მგვტ დადგმული სიმძლავრის ჰიდროელექტროსადგურის „სამყურისწყალი 2 ჰესის“ ექსპლუატაციის პირობების ცვლილების პროექტი სკრინინგის განცხადება

16 სექტემბერი, 2022

გაცნობებთ, რომ სსიპ გარემოს ეროვნულ სააგენტოში შპს „ფერის“ მიერ წარმოდგენილია

ახმეტის მუნიციპალიტეტში, მდ. სამყურისწყალზე 27 მგვტ დადგმული სიმძლავრის

ჰიდროელექტროსადგურის „სამყურისწყალი 2 ჰესის“ ექსპლუატაციის პირობების

ცვლილების პროექტი სკრინინგის განცხადება.

სკრინინგის განცხადების შესახებ ინფორმაცია, თანდართულ დოკუმენტაციასთან ერთად

განთავსებულია სსიპ გარემოს ეროვნული სააგენტოს ოფიციალურ ვებგვერდზე (იხ.

ბმული - https://nea.gov.ge/Ge/GZSH/713). გთხოვთ, დოკუმენტაციასთან დაკავშირებული

შენიშვნებისა და მოსაზრებების წარმოდგენა უზრუნველყოთ სსიპ გარემოს ეროვნულ

სააგენტოში 2022 წლის 21 სექტემბრის ჩათვლით, მისამართზე: ქ. თბილისი, მარშალ

გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.ge.

გააზიარე